Żwiru na drodze Jałówka Zaleszany brakuje! A co na to Burmistrz Konończuk?

Burmistrz Konończuk – kłamie czy marionetkowe rządy?

Blamaż Burmistrza Konończuka na sesji 27 kwietnia! Czerwienił się!

Czy dlatego aby mieszkańcy tego nie widzieli to zabrano kamerę? Ale my wszystko na naszym blogu opiszemy!

Czy afera brakującego żwiru pogrąży Burmistrza Kononczuka i jego ekipę?!

Na sesji Burmistrz Konończuk został zapytany przez radną Ancipiuk gdzie się podziało 5 000 m3 żwiru?! Bo w projekcie jest ponad 5 tys. m3 a wysypano zgodnie z ogłoszonym przez gminę przetargiem tylko 500 m3?

Burmistrz Konończuk stwierdził, że nic mu o tym nie wiadomo i wszystko jest zgodne z projektem. Otóż szanowni mieszkańcy burmistrz skłamał?! Dlaczego? A parę miesięcy temu o tym nie mówił mu podwykonawca który był u burmistrza w gabinecie?……. Czytaj dalej

Opublikowano Samorząd, Życie codzienne | Skomentuj

Jak Burmistrz Konończuk szanuje ludzi!

Gdzie są Białoruskie standardy w Ratuszu czy…….?

W kampanii wyborczej Burmistrz Konończuk zapowiedział szacunek do każdego mieszkańca! A tymczasem………

Został ogłoszony konkurs na dyrektora Gminnego Zespołu Szkół. W związku z powyższym Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna musi wybrać po 2 członków do komisji konkursowej z pośród siebie jako reprezentantów swoich gremiów. Wydawałoby się normalna sprawa nic wyjątkowego. Ale, ale…… czy dla Burmistrza Konończuka? Jak wynika z naszych informacji środowiska te miały powiadomić wcześniej Ratusz aby w obradach uczestniczył obserwator z ramienia burmistrza aby wybory tych członków komisji odbyły się zgodnie z prawem!

W tym miejscu zadajemy pytanie gdzie ten szacunek? Czy Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną burmistrz traktuje jak Białoruś bo wymaga obserwatora podczas wyborów?

Czy to jest szacunek dla ludzi czy deptanie ich godności i uczciwości? Ponadto jak się dowiedzieliśmy…… Czytaj dalej

Opublikowano Samorząd, Życie codzienne | Skomentuj

Burmistrz Konończuk szuka pieniędzy w kieszeniach mieszkańców!

Najpierw podwyższa opłatę za użytkowanie wieczyste o 300%

a teraz wprowadza opłatę adiacencką!

 Czy gospodarność według Konończuka polega na robieniu inwestycji za swoje? Bo poprzedni Burmistrz Nazarko pozyskiwał gdzie tylko mógł?

Czy dobre relacje z powiatem lub województwem według Konończuka przejawiają się klepaniem po ramieniu i biesiadami przy stole gdyż mija 3 rok i Burmistrz Konończuk nie wystarał się ani o jedną inwestycję? Bo poprzedni Burmistrz Nazarko walczył o inwestycje i powiat i województwo na terenie wykonało wiele dróg, zalew!

Czy Burmistrz Konończuk zamiast pozyskiwać pieniądze zewnętrzne zarówno ze środków europejskich jak i programów rządowych sięga po pieniądze do kieszeni mieszkańców?

Trudno nie odnieść takiego wrażenia jak po podwyżce opłaty za użytkowanie wieczyste o 300% wprowadza kolejny „podatek” – opłatę adiacencką!

Opublikowano Samorząd, Życie codzienne | Skomentuj

Ile mieszkańcy tracą przez nieudolne rządy Burmistrza Konończuka i jego ekipy ?

Potencjalne straty przekroczyły już 18  mln zł!!!

Aktualny stan:

0905

Osiemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące złoty potencjalnych strat przyniosły do 09.05.2017 r. rządy Burmistrza Konończuka!!! Wyliczenia podaliśmy we wpisie z dnia 08.12.2015 r. i dodaliśmy kolejne 21.ooo zł x 504 dni w ciągu których  nie dowiedzieliśmy się aby chociaż złotówka środków unijnych wpłynęła na konto gminy jak wpłynie to kwotę zbilansujemy. Natomiast do tej pory wynagrodzenia  290 000 poborów pobrał Burmistrz Konończuk od początku kadencji! Gmina traci 18.543.000 zł a my zapłaciliśmy kwotę łączną poborów 290 000 zł. To jest gospodarność! Tak postępuje dobry czy zły gospodarz?

Opublikowano Samorząd, Życie codzienne | Skomentuj

Statut Gminy wycofany!

Za poprzedniego Burmistrza Nazarki zapisy statutu szły w kierunku demokracji.

Za czasów Konończuka takie zapisy są wykreślane ze statutu!

To kiedy są zapędy reżimowe?

Jak mówią Po czynach ich poznacie!!!

Radni rządzący postanowili zmienić Statut Gminy bo obowiązujący jest ponoć nieaktualny! Jednak proponowane zmiany dla większości radnych były tak bzdurne, że nawet nie poddano zmian do dyskusji a od razu wyłączono go z obrad ostatniej sesji z 27 kwietnia! Zmiany po prostu nic nowego nie wprowadzały a wręcz odwrotnie ograniczały i wprowadzały przez to niedomówienia i chaos. Ponadto dopiero te zmiany wprowadziłyby nieaktualność i wiele innych zagrożeń! Więc skoro zmiany nic nie poprawiają a wręcz ograniczają to o co chodziło radnym rządzącym? Przekonajcie się sami. Oto niektóre zaproponowane wpisy przez rządzących:…… Czytaj dalej

Opublikowano Samorząd, Życie codzienne | Skomentuj

Opłata adiacencka – Nowy podatek dla mieszkańców uchwalony przez ekipę Konończuka!

Poprzedni Burmistrz Nazarko wraz z radnymi z Malej Ojczyzny pieniądze pozyskiwali w Unii Europejskiej i z programów rządowych a samorząd powiatu i województwa wykonał wiele inwestycji takich jak drogi, zalew w Naszej gmine. Natomiast mieszkańców z podatków jako jedyni w Polsce zwolnili!

 A co robi ekipa Burmistrza Konończuka? Pieniędzy nie pozyskuje a inwestycje robi za swoje! Powiat i województwo nie wykonali żadnej inwestycji.

Natomiast ekipa Konończuka po pieniądze sięga do kieszeni mieszkańców! Era Konończuka! Jak mawiał radny Dziewiątkowski! Ciekawe czy go cieszy, że Nowa Wola będzie płaciła opłatę adiacencką za kanalizację nawet ci mieszkańcy którzy się nie podłączą!!!

Ekipa Burmistrza Konończuka wprowadza opłatę adiacencką dla mieszkańców!

Co to takiego? Ile i za co zapłacą mieszkańcy?

Burmistrz Konończuk „wprowadził” opłatę adiacencką czyli można to określić dodatkowym podatkiem w wysokości 25% od wzrostu wartości nieruchomości w dwóch przypadkach… Czytaj dalej

Opublikowano Samorząd, Życie codzienne | Skomentuj