Wybory Rady Sołeckiej – odpowiedź burmistrza.

Oto odpowiedź jaką otrzymała radna Nina Bielenia od Burmistrza W. Konończuka na jej odwołanie w związku z niezgodnym  z prawem przeprowadzeniem wyborów Rady Sołeckiej.

Michałowo, 10.06.2015r.

Nina Bielenia Sołtys Michałowo I

W odpowiedzi na pani pismo z dnia 11.05.2015r. informuję, że Burmistrz Michałowa realizuje zadania określone w §3 uchwały nr VI/l/31/2015 Rady Miejskiej w Michałowie w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich, który stanowi: Ustalenie terminarza zebrań oraz niezbędną pomoc w ich zorganizowaniu i przeprowadzeniu zapewni Burmistrz Michałowa. Nie posiada on żadnych delegacji wpływania na przebieg i decyzje zebrania wiejskiego…

Statut Sołectwa Michałowo I, powołany uchwałą nr XVI/157/08 z dnia 14 marca 2008r. w sprawie nadania statutu sołectwa Michałowo I, w §13 ust. 3 określa, że rada sołecka jest wybierana oddzielnie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej ilości kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. W tym miejscu należy przyznać, że wymóg ten nie został dopełniony. Decyzję o wyborze rady sołeckiej przez aklamację podjęło zebranie wiejskie, którego Pani – wieloletni sołtys, działający na podstawie statutu sołectwa – była uczestnikiem. W zebraniu uczestniczył również Marek Nazarko – były burmistrz Michałowa, projektant statutu – który również, podobnie jak Pani, zgodził się na ten tryb wyboru.

Dokonany wybór rady sołeckiej w sposób odmienny niż to określają przepisy statutu sołectwa nie wywołuje żadnych daleko idących skutków prawnych. Bowiem zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy „o samorządzie gminnym” rada sołecka wspomaga jedynie działalność sołtysa, nie posiada samoistnych kompetencji. Jest organem doradczym sołtysa. Wszelkie decyzje podejmuje zebranie wiejskie.

Zgodnie z dyspozycją §19 ust. 2 Statutu Sołectwa Michałowo I. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa.

Dlatego też uważam, że to Pani jako Sołtys ma wszelkie umocowania prawne do spowodowania usunięcia wady prawnej powstałej przy wyborze Rady Sołeckiej. Ze swojej strony deklaruję pomoc merytoryczną związaną z zapewnieniem pomieszczenia na zebranie i udostępnieniem materiałów niezbędnych do jego przeprowadzenia.

Nasz komentarz:

Czyli Burmistrz Konończuk wprawdzie przyznaje się do błędu, że źle zostały przeprowadzone wybory rady sołeckiej w Sołectwie Michałowo I ale zarazem zrzuca winę na panią sołtys i byłego Burmistrza Marka Nazarkę którzy byli na zebraniu i nie protestowali. Czyli nie są winni ci którzy odpowiadają za przeprowadzenie wyborów a więc Burmistrz Konończuk i obecni w jego imieniu Chmielewski i Gryc a mieszkańcy w tym wypadku Nazarko i Bielenia. A swoją drogą powinni oni poczuć się bardzo docenieni skoro Burmistrz od nich więcej wymaga a przez co więcej się po  nich spodziewa niż po swoim zastępcy i asystencie. Doprawdy niespotykane podejście. A z resztą za co i kiedy Konończuk był winien? Przeważnie inni za niego odwalali robotę np. w wyborach a on przeważnie zrzuca winę na innych. Jeżeli tak to w przyszłości jak czegoś Konokńczu, Chmielewski czy Gryc nie będą wiedzieli, to proponuję aby zawołali Nazarkę lub Ninę Bielenia. A może pani Bielenia powinna być zastępcą? Najbardziej wprawiło nas w zdumienie kuriozalne zdanie „ Nie posiada on żadnych delegacji wpływania na przebieg i decyzję zebrania wiejskiego” ( on – czyli burmistrz). Szanowni mieszkańcy zastanawiamy się czy z Burmistrzem Konończukiem coś nie tak? Czy nas mieszkańców uważa za zdolnych inaczej ? Przecież pamiętamy, że w odwołaniu, pani sołtys zarzuciła, że Gryc i Zastępca Chmielewski wprowadzili ludzi w błąd proponując mieszkańcom niezgodne z prawem głosowanie nad wyborem rady sołeckiej. A to oni nie mieszkańcy powinni czuwać nad prawidłowym przebiegiem wyborów. Czy znowu wszyscy powinni wiedzieć, wszyscy winni tylko nie Konończuk!? To po co nam taki Burmistrz!? Nikt nie miał pretensji o jakieś wpływanie czy nie wpływanie na decyzje zebrania wiejskiego. Co za „wykręcanie się sianem”. Gdzie powaga urzędu o której Burmistrz Konończuk tak mówi. Jednak same gadanie nie wystarczy trzeba ją jeszcze reprezentować. A wysyłając taką odpowiedź w żadnym momencie Burmistrz Konończuk jej nie prezentuje. Wręcz odwrotnie wychodzi na nieodpowiedzialnego szukającego wykrętów oraz powodów i przyczyn u każdego tylko nie u siebie. Podając niedorzeczne i fikcyjne tłumaczenia wychodzi jak uczniak tłumaczący się gdy nabroił. To jest powaga urzędu Burmistrza? Czy to jest praworządna gmina? Czy to jest odpowiedzialna władza? Taki Burmistrz…Taka gmina….

Ten wpis został opublikowany w kategorii Inwestycje, Radni, Życie codzienne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.