Kto sporządza budżet w naszej gminie?

Czyli kto decyduje o wydatkach a więc kto rządzi?

Burmistrz na ostatniej sesji RM twierdził, że sami dyrektorzy i kierownicy obcięli pieniądze na poborach dla pracowników w budżecie, że to nie on! Kto ma rację!!!

Podczas obrad sesji i dyskusji nad budżetem Burmistrz Konończuk wydawał się bardzo zdenerwowany zaciskał zęby! Przeszywał wzrokiem! Zachowywał się bardzo arogancko jak relacjonują osoby obecne na sesji. Szkoda, że mieszkańcy nie mogą sami obejrzeć gdyż kamera została przez ekipę Konończuka zabrana ale my na naszym blogu postaramy się przebieg dyskusji na poszczególne wątki odtworzyć najwiarygodniej jak tylko możemy.

W wyniku trwających prac nad budżetem można śmiało powiedzieć co najmniej od października 2016 roku - Obcięto ponad 600 tys. dla Przedszkola, Szkoły, MOSIR -u, GOK -u, OSP, Biblioteki – ale na administrację 180 tys. zł więcej! Czyżby dla „swojaków”?

Na naszym blogu informowaliśmy o karygodnych praktykach……

na komisji finansów gdzie „gwiazdy” radne Suprun, Burak, i Łuksza po prostu z „sufitu” rzucały kwoty o jakie budżety jednostek są za duże? Nie ma to oczywiście nic wspólnego z zarządzaniem. Odbywało się to w obecności Burmistrza Konończuka i nawet pani skarbnik Golak się rozpłakała! Naszym zdaniem radne nie miały prawa do takiego zachowania bo komisja wydaje tylko opinię a nie decyzje? W związku z tym radna Ancipiuk na sesji zadała do burmistrza pytanie: iż cięcia dokonano w paragrafie płace! Czy to znaczy, że nie zostały uprzednio zaplanowane podwyżki pracownikom a ich nie będzie czy zostali zaplanowani do zatrudnienia dodatkowi pracownicy a ich nie będzie się zatrudniać? A może planuje się zwolnienia? Nikt chyba się nie dziwi, że pytanie nie było wygodne dla władzy ponieważ jasno obnażało, że działania burmistrza albo szkodzą pracownikom i nie będzie podwyżek albo nie tworzą nowych miejsc pracy. Burmistrz Konończuk poczerwieniał, zacisnął zęby i stwierdził, że dyrektorzy sami obcięli pieniądze na poborach to nie on. Wypada zapytać kto ma rację? Ale zanim odpowiemy trochę faktów i przepisów! Pierwszy fakt – na sesję został przedstawiony projekt uchwały budżetu gminy na rok 2017 już z cięciami? W takim razie kto jak nie burmistrz przygotował projekt uchwały budżetowej z naniesieniem tychże cięć już w tabelkach! Rozumiemy burmistrz mógłby tak powiedzieć gdyby przedstawił projekt uchwały budżetowej bez cięć a rada przegłosowała poprawki czy wnioski komisji finansowej to i owszem! Ale w sytuacji gdy sam tak sporządził uchwałę?! Fakt drugi – może dyrektorzy ujawnią pisma które otrzymali od burmistrza z poleceniem dokonania cięć? Bo z tego co wiemy takie otrzymali!  Dlaczego zatem burmistrz na sesji tak powiedział? Kłamie czy brak wiedzy? A może po prostu boi się odpowiedzialności? Może ucieka od odpowiedzialności tak jak uciekł z debaty przed wyborami z GOK – u? No i teraz przepisy prawa? Określają odpowiedzialność jasno. Za gospodarkę finansową odpowiada BURMISTRZ! Za sporządzenie budżetu i dysponowanie im odpowiada BURMISTRZ! Ale czy w Michałowie? A może pani skarbnik którą próbowano zarówno na komisji jak i na sesji obwiniać? Albo może w naszej gminie radne Suprun, Burak i Łuksza? A może jak stwierdził Burmistrz Konończuk to nie on a dyrektorzy? Jeszcze trochę ludzi zostało do obwinienia księgowe w jednostkach, pracownicy, kucharki, dozorcy itd….. My pytamy? Kto rządzi w naszej gminie? Nie kto zajmuje stołek i bierze kasę bo to wiemy ale kto rządzi??????  Czy nie jest to hołdowanie wypowiedzianej przez Burmistrza Konończuka według relacji Rafała Gresia zasadzie „siedź cicho i bierz kasę”?

PS. Ponadto radna Ancipiuk zwróciła uwagę, że Po raz pierwszy w historii gminy budżet został przyjęty na jednym posiedzeniu Rady! Bez przedstawienia i możliwości złożenia wniosków formalnych na poprzedniej sesji! To nigdy nie miało miejsca bez względu kto był wójtem czy burmistrzem. Bez względu kto był przewodniczącym. Zawsze starano się trzymać odpowiednich standardów. A teraz jak prowadzi radę przewodnicząca Suprun z dobrymi demokratycznymi praktykami nie ma nic wspólnego!

 Budżet gminy na rok 2017 został uchwalony tylko 8 głosami za! Jest prawdziwy obraz braku poparcia dla działań Burmistrza Konończuka! I powód do wstydu rządzących!

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Samorząd, Życie codzienne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.