Czy Przewodnicząca RM Irena Suprun skłamała Wojewodzie?

Przygotowujemy relację z sesji ale zanim przedstawimy ją państwu, poniżej prezentujemy dla państwa skan pisma Wojewody które otrzymała radna Maria Ancipiuk. Jak wynika z treści pisma przewodnicząca Suprun nie postępuje zgodnie z prawem i procedurą. Ponadto zobowiązała się, iż na najbliższej sesji RM zostanie wprowadzony punkt rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Konończuka a materiały zostaną rozesłane radnym. Oto treść pisma:

img168

Sesja odbyła się w dniu 13 października 2016r. a skarga została rozpatrzona? Nie została – nie znalazła się w porządku obrad!Skarga została przesłana radnym? Nie została! Dla państwa zwracamy szczególną uwagę na fragment pisma który o tym mówi: „Ponadto, uprzejmie informuję, iż w toku niniejszego postępowania nadzorczego, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie, pismem z dnia 2 września 2016 r, oświadczyła, iż sprawa skargi na działalność Burmistrza Michałowa zostanie prowadzona do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej, z odpowiednim, uprzednim, przesłaniem radnym odpisu skargi wraz z projektami uchwał.” Wystarczy tylko zapytać i co z tego? Oświadczyła 2 września a sesja była 13 października! Skarga miała być wprowadzona i rozesłana radnym! I co z tego? Tak właśnie wygląda dzisiejsza władza w Michałowie! Tak dzisiaj władza nas mieszkańców reprezentuje! Nie zgadzamy się z tym aby nasze Michałowo i my mieszkańcy byli kojarzeni z bezprawiem, oszustwem cz brakiem kompetencji! A co Wy o tym myślicie?

Ten wpis został opublikowany w kategorii Grzechy władzy, Samorząd, Życie codzienne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.